0321 - 386 220 || info@brink-fleer.nl

wie zijn Wij?

Wij zijn een architectenbureau. Wij staan altijd klaar voor een nieuwe uitdaging. Wij zijn specialisten. Specialisten in alles wat we nog niet eerder gedaan hebben. Specialisten in ontwerpen en bouwen. In ons ruim 40 jarige bestaan hebben we veel mooie en diverse gebouwen ontworpen, uitgevoerd en begeleid.

Hoe groot of klein de opdracht ook is, we denken graag mee en het liefst net een beetje anders. Wij vinden logica heel belangrijk en werken graag vanuit een concept welke past bij de opdracht en opdrachtgever. Welke wensen zijn belangrijk? Hoe kunnen we daar een goed doordachte invulling aangeven? En ook nog mooi gedetailleerd en goed uitvoerbaar!

Visie

In ons ontwerp zijn drie aspecten het meest belangrijk: harmonie, bruikbaar en mooi.

Harmonie:

Evenwicht in alles wat ruimte bepaalt, zoals verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. Een balans tussen beslotenheid en ruimtelijkheid. De rangschikking en ordening van elementen, verschillen in grootte en textuur. Gebruik maken van een opbouw in belangrijkheid. Contrasten om deze importantie te verhogen of te relativeren. Evenwicht. Intimiteit waarbij de ruimtelijke vormgeving komt vanuit een menselijke schaal en aandacht voor lichtval, akoestiek en detail.

Bruikbaar:

Mensen, logistiek en functie zijn bepalend voor gebouw en omgeving. De mens is maat voor zijn gereedschap, zijn meubilair, zijn gebouw. Logistiek bepaalt volgorde van ruimten en bepaalt welke ruimten bij elkaar horen. Een gebouw, een woning, een ruimte moet zonder beperkingen kunnen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Dit stelt eisen aan afmeting en te gebruiken materialen. Dit vraagt om helderheid in constructie, duurzaamheid in materiaalkeuze en beheersing van kosten, ook voor de toekomst.

Mooi:

Een esthetisch begrip met een persoonlijke gevoelswaarde. Een ogenschijnlijk strak geregisseerde gevel kan door kleine afwijking in de ritmiek een meerwaarde krijgen: het vestigt de aandacht op de schoonheid van die ritmiek. Daar doorheen een spel van kleur, textuur, het weglaten en toevoegen. De lichtinval bij een raam, de verfijning van een detail, het imposante van de massa. Uiteindelijk is datgene, wat met zorg bedacht en met aandacht gemaakt is blijvend.
De architect is een multidisciplinaire persoon in wie techniek, esthetiek, boekhouding, sociologie en psychologie samenkomen. Universele kennis van kunst, techniek en werking van de geest. Het karakter, bedrijf, de werkwijze en organisatie van de opdrachtgever wordt plastisch vormgegeven met een logische gebouwstructuur binnen een stedenbouwkundige context.

Ontwikkeling

Techniek en technologie

Een driedimensionaal computermodel van een gebouw is de basis voor de realisatie en uitvoering daarvan. Fouten leiden tot verstoring in het bouwproces en schade aan het bouwwerk. Te prefabriceren delen van het gebouw zijn afkomstig uit het model en worden op basis hiervan gecontroleerd. Integratie van computermodel en computer gestuurde uitvoering.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid, circulair en milieu zijn belangrijke acquisitiebegrippen geworden. Al vanaf de start van ons bureau hebben wij aandacht voor isolatie, oriëntatie en techniek. Trias Energetica. Vooruitlopen als dit kan. Duurzame bedrijfsvoering en duurzaam bouwen in samenhang met weinig tot geen energiegebruik vraagt om een bewustwording met betrekking tot alle bedrijfsprocessen en samenhangende kennis van technieken en materialen.

Wetten en regels

De architect is vakman met inzicht en creativiteit in een wereld van planning, contracten, regelgeving en logistiek. De overheid is van plantoetser veranderd in procedurebewaker. Bouwondernemingen zijn uitvoerders van de plannen maar ook vaak initiatiefnemer geworden. Architecten zijn en blijven de spil in het proces vanaf het idee tot en met de uitvoering daarvan.

Missie

Kernbegrip is het woord kwaliteit. Onze ontwerpen, onze tekeningen, onze presentaties, onze begeleiding, onze bouwaanvragen, onze advisering moet gericht zijn op hoge kwaliteit.

Vormgeven is niet het aanhangen van een specifieke stijl maar helder en duidelijk reageren op omgeving, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op een zo optimaal mogelijk product voor de opdrachtgever, met zorg gemaakt.
Diensten welke daarbij horen zijn: ontwikkeling en ontwerp, voorbereiding en vergunningen, uitvoering en nazorg op het gebied van architectuur, interieur en (micro)stedenbouwkundig ontwerp.
Permanente scholing om op veranderingen te kunnen inspelen. Samenwerken en kennis uitwisselen en niet op een eiland gaan zitten.
Naast omgeving in letterlijke zin moet er ook aandacht zijn voor maatschappelijke vraagstukken. Historisch gezien levert de architect een belangrijke bijdrage bij het oplossen van problemen op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ontwikkelingen.